26feb
By: Michael Pakula Andersen På: 26. februar 2020 In: LinkedIn Comments: 0

Styrk dit KAM salg!

Inddrag jeres største kunder
mere strategisk – i 7 trin

Som Key Account Manager (KAM) har du til opgave at administrere en portefølje af virksomhedens vigtigste og største kunder, jeres KAM kunder.

Herigennem sikre både du og jeres virksomhed, at i har den bedst mulige indsigt og kendskab til jeres KAM kunder. Dette er grundliggende viden for jeres arbejde der berør alt fra beslutningstagere, influenser til at arbejde med målrettet og strategiske udviklingstiltag på både produkt, kunder og personsiden.

Qua mine mange års erfaring i at arbejde med direkte KAM kunder, så har jeg her samlet de 7 vigtigste og mest strategiske områder, som jeg har stor succes med i mit KAM salgsarbejde.

1. Værdiscore analyser
2. Influent og beslutningstagere
3. Kundens kunder og marked
4. Strategiske styrker og svagheder
5. Udviklingsstrategi
6. Loyalitets- og tilfredshedsstyring
7. Intern KAM styring

Download guide