fbpx
IMG_4332

Hjælp til kundesegmentering…

Kampro har udviklet 3 former for kundesegmenteringer, som kan give dig et effektivt redskab og værktøj der skabe overblik over dine kunder.

Min løsning lyder således:

Basiskunde Segmenteringsmodellen: 

Basismodellen kigger på kundernes omsætning, udnyttelsesgrad og potentiale: 

Den tager afsæt i den klassiske ”ABCD” vurdering, hvor kundernes omsætning og udnyttelsesgrad holdes op imod kundernes salgspotentiale. 

 • Den enkelte kunde vurderes ud fra realiseret omsætning over en periode, målt op i mod kundens samlede potentiale. Kender I ikke kundens potentiale, så skal det undersøges = kundebesøg eller opkald!
 • Samme øvelse kan laves på ens Leads (potentielle kunder) hvor det enkelte Lead vurderes ud fra Leadets forventede og samlede omsætningspotentiale. 
 • Modellen giver et godt billede af, hvor mange kunder man har i de forskellige segmenter, og kan dermed indikere hvilke salgsaktiviteter der skal laves på hvilke segmenter. 
 • Hvert segment kan nedbrydes med helt specifikke aktiviteter.
 • Det giver flere målrettede  salgsaktiviteter og handlinger på jeres kunder
 • Det beskriver hvilket serviceniveau og mødefrekvens, markedsføringstiltag osv. der skal være overfor de enkelte segmenter.

TILBUDSPRIS  kr. 15.000,-

Pakken:

 • 2 times møde, hvor grundlaget for segmenteringen drøftes og fastlægges
 • Virksomheden fremsender aftalte kundedata til Kampro
 • Kampro udarbejder kundesegmenteringsgrundlaget og beskriver segmenteringsstrategien
 • Data og segmenteringsmateriale returneres til virksomheden
 • 2 times møde, hvor data og segmenteringsmateriale gennemgås, samt plan til jeres implementering

Tidsforløb på gennemførsel: ca. 4 uger fra ordreafgivelse

”The Deep Dive” – Den dybdegående kundesegmentering:

Den dybdegående kundesegmentering er en model, hvor du rater dine kunder på flere faktorer end blot omsætning og potentiale. 

Her indgår der områder som f.eks. kvalitet, serviceniveau og tidsforbrug. Det er umiddelbart områder, som vi ikke bare kan trække ud af økonomisystemet, men skal have klassificeret individuelt.

*) Faktorerne i ”Niveau 1” skal opdeles i yderligere 1-5 underpunkter som vist i ”Niveau 2”.  Derefter kan  underpunkterne fra ”Niveau 2” opdeles i yderligere f.eks. 3 underpunkter i ”Niveau 3”, hvorefter de individuelle punkter rates hver for sig, inden de summeres op til én samlet kundevurdering

Ved en dybdegående og gennemarbejdet kundesegmentering vil I bl.a. få en vurdering af:

 • Hvilke ”10-30-50” kunder er de kunder, som I skal bygge jeres vækst på de næste 12-18 måneder
 • Hvilke ”10-30-50” er de ”dårligste” kunder I har og som skal have andet pris og serviceniveau
 • Hvad er kundernes reelle DB, når alle omkostninger og tidsforbrug tages i betragtning? 
 • Hvilke kunder skal der laves målrettede indsatser på f.eks. for at hæve kvalitetsniveauet, minimere tidsforbruget eller ændre den overordnede service på forskellige fronter
 • Hvert segment kan nedbrydes med helt specifikke aktiviteter.
 • Det giver flere målrettede  salgsaktiviteter og handlinger på jeres kunder
 • Det beskriver hvilket serviceniveau og mødefrekvens, markedsføringstiltag osv. der skal være overfor de enkelte segmenter.

Den dybdegående kundesegmentering kræver drøftelse og definering af de forskellige faktorer, som f.eks. ”kvalitet eller serviceniveau”, forud for analysens gennemførsel. En proces som kan være omfattende og tidskrævende, men en meget værdifuld proces og analyse for virksomhedernes muligheder for at skabe en styres og struktureret forretnings- og kundevækst. 

Investering:  fra kr. 35.000,-

Et forløb til kr. 35.000,- vil indeholde følgende, men bliver skræddersyet din virksomhed:  

 • 2 times møde, hvor de grundlæggende rammer for projektet fastlægges 
 • 8 timers workshop (evt. 2×4 timer) hvor de udvalgte segmenteringsfaktorer fastlægges og defineres
 • Virksomheden fremsender aftalte kundedata til Kampro
 • Kampro udarbejder kundesegmenteringsgrundlaget og beskriver segmenteringsstrategien
 • Data og segmenteringsmateriale returneres til virksomheden
 • 2 times møde, hvor data og segmenteringsmateriale gennemgås, samt plan til jeres implementering
 • 3 timer til sparring og støtte under implementeringsfasen, herunder mulighed for træning af sælgere og medarbejdere som skal arbejde med kunderne   

Tidsforløb på gennemførsel: ca. 6-8 uger fra ordreafgivelse.

1 dages introduktion og undervisning i kundesegmentering

Kursus: 7 timers uddannelses og introduktionsforløb i virksomhed eller plenum af max 10 deltagere

Investering:  10.000,00 per dag ex. moms

 

Introduktions- og uddannelsesforløbet vil give et indblik i: 

 

 • Hvad er kundesegmentering 
 • Hvilken værdi giver en kundesegmenteringen virksomheden
 • Hvordan arbejder man med kundesegmentering
 • Hvilke faktorer og områder bør indgå i en kundesegmenteringsanalyse
 • Typer af segmenteringsmodeller
 • Hvilke forudgående punkter og områder skal man have styr på, før man igangsætter
 • Hvordan kigger man på data og får data struktureret 
 • Hvordan strukturer man det bedste forløb
 • Hvordan implementerer man bedst sin nye segmentering i virksomheden
 • Hvordan sikrer man at både sælgere og kundeservice får værdi af segmenteringen 
 • Eksempler på, hvilke spørgsmål og drøftelser salg og kundeservice kan tage med kunderne derfra  
 • De praktiske værktøjer til at komme i gang

Hvad er kundesegmentering

Kundesegmentering er et effektivt redskab og værktøj der skabe overblik over dine kunder. Kundesegmentering bliver lavet på basis af et dataudtræk af din kundedatabase, samt tilført forskellige værdifaktorer, som efterfølgende danner ”rating” af dine kunder. 

Kundesegmentering danner grundlaget for at få udfærdiget en  ”segmenteringsstrategi”, som vil være jeres nye ”bibel” på, hvordan I din virksomhed kigger og vurdere jeres kunder og emner/leads.

Hvorfor kundesegmentering

Der er MANGE penge at tjene med en kundedatabase segmentering!

  
Har du overblik og styr på alle jeres kunder? Hvilke kunder tjener du mest på? og hvem skal du justere eller måske ”af med” på sigt? og har I de rigtige salgsindsatser til de rigtige kunder og kundegrupper?

Hvilke kunder er jeres ”50” bedste og hvilke er jeres ”50” lavest indtægtsgivende kunder? 

Det er blot nogle af de spørgsmål du kan stille dig selv og som du bør have styr på i din virksomhed.

Kundesegmentering er et effektivt redskab og værktøj til at skabe overblik over dine kunder. 

Det giver dig indblik i, hvilke af dine kunder du kan/skal vækste på, de næste 12-18 måneder og hvor potentialet er størst. Det er her du skaber væksten i din forretning

Omvendt giver det dig også overblik over, hvilke kunder der er ”tidsrøverne” i din forretning, og som flytter fokus og ressourcerne fra de kunder, hvor du skal skabe væksten.